Välkommen till BegravningsPortalen!

Allt om begravning – här finner du över 15-års erfarenheter samlade på ett ställe.

Du finner en stor mängd information på vår sida som förhoppningsvis kommer att hjälpa dig.

Sök begravningsbyråer, blomsterhandlare, jurister och stenhuggerier. Delta i vårt forum för hjälp och råd.

Skandalöst beteende på äldreboende

På ett äldreboende i Luleå slog vårdpersonalen vad om när en inneboende skulle dö, vadslagningen ägde rum framför den inneboende. Händelsen kom på bordet genom en anställningsintervju och Lex Sarah-anmäldes.

De två ur personalen som deltog i vadslagningen blev varnade.

Detta är ett tragiskt exempel där professionalismen är som bortblåst och vårdpersonalen, som skulle ombesörja med trygghet och vård, istället har svikit den inneboende totalt.

NSD
Aftonbladet
DN
SVD

Formaldehyd – en framtida arbetsskada?

Många avlidna i Sverige blir balsamerade i väntan på begravning. Den vanligaste metoden att balsamera avlidna i Sverige är med Formalin. Formalin är egentligen Formaldehyd (en gas) som har tillsatts med vatten. Koncentrationen av Formaldehyd varierar alltifrån till några procent upp till över 30 procent.

Anledningen att man balsamerar en avliden person är att man vill fördröja kroppens nedbrytning. Genom att föra in Formalin i kroppen hos den avlidne fördröjer man denna nedbrytning. Observera att det rör sig om en fördröjning och inte en total avstanning.

På flera platser i Sverige är det lång väntetid för att en begravning ska kunna hållas för den avlidne och därför väljer många, i samråd med den begravningsbyrå man valt, att balsamera den avlidne.

Formaldehydens påverkan är inte fullt utredd men den anses kunna vara cancerframkallande samt orsaka irritation på hud och andningsvägar. Formaldehyd används, förutom inom begravningsbranschen, även inom skogsnäringen. Riktlinjerna kring hur Formaldehyd/Formalin ska hanteras är tämligen vaga och lämnar mer att önska.

I Stockholm, där en stor del av de avlidna balsameras, finns risk att personerna som kommer i daglig kontakt med Formaldehyd/Formalin kan drabbas av framtida komplikationer. Det är upp till de offentliga inrättningarna (sjukhus/bårhus) och begravningsbyråerna att använda ”korrekt” skyddsutrustning. Frågan är bara – vilken skyddsutrustning ska användas när man handskas/kommer i kontakt med Formaldehyd/Formalin?

Som tidigare nämnt varierar koncentrationen av Formaldehyd inom de olika inrättningarna. Ett stort problem är de avlidna som kommer från utlandet (personer som varit bosatta/på semester utomlands) där det är omöjligt att veta hur stor koncentration Formaldehyd som har använts.

Ett alternativ till Formaldehyd/Formalin som har börjat användas på olika ställen i Sverige är Etanol. Etanolen bedöms (enligt många) vara mycket mer skonsam jämfört med Formaldehyden. Etanolen har börjats användas på ett flertal sjukhus samt på en del av landets Rättsmedicinalverk. Tyvärr verkar det saknas enhetliga rekommendationer om hur Formaldehyd bör användas i framtiden samt vilken skyddsutrustning som bör användas.

BegravningsPortalen anser att Socialstyrelsen bör gå ut med klara riktlinjer om Formaldehyden även ska användas i framtiden samt vilken skyddsutrustning som ska bäras av berörd personal. Det borde även göras en djupgående jämförelse mellan Formaldehyden och Etanolen för att utröna om Etanol kan ersätta Formaldehyd.

Läs mer på Kemikalieinspektionen om Formaldehyd
Läs mer på Aftonbladet

Bok om begravning

Charlotte Sifvert har skrivit en bok om vad som behövs göras när någon dör.
Boken är en handbok kring vad som händer när någon dör, hur gör man en bouppteckning, hur man pratar med barn om döden osv.

BegravningsPortalen ser positivt på att en bok kommer ut om dessa ämnen. Många anhöriga saknar praktisk erfarenhet när någon dör och en bok kring praktiska ting kan vara till stor hjälp.

Köp boken här
DN

Ny funktion på Facebook när någon dör

Facebook har kommit ut med en ny funktion där användarens konto kan göras om till en minnesplats för nära anhöriga. Tidigare har det varit problem när en användare har avlidit och anhöriga har velat stänga av kontot. Nu kan istället en minnesplats finnas kvar över den avlidne.

Läs mer på IDG

Idag är det Alla helgons dag

Den här veckan är det många som besöker våra kyrkogårdar runt om i Sverige. Vi köper en kanske en krans och placerar ett ljus på graven. Varför gör vi då detta just den här helgen?

Historia
Seden att fira helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan och snart även behovet av en samlingsdag för mindre betydande helgon som inte fått en egen plats i kalendern. Därför infördes en ”alla (övriga) helgons dag” för dessa. Inom den de ortodoxa kyrkorna sker firandet inte på hösten utan första söndagen efter pingst, och även inom den romersk-katolska kyrkan tycks detta ursprungligen ha skett på våren. Sedan 700- eller 800-talet har dock firandet varit knutet till den 1 november.

En koppling till mer allmän minnesdag över de döda uppstod också tidigt. Detta har rötter i förkristna keltiska traditioner och övertogs sedan av de kristnade germanerna. Man trodde att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar, vilket lever kvar i den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Inom den katolska kyrkan infördes på 1000-talet alla själars dag på 2 november, som en dag då man ska minnas sina bortgångna anhöriga. Då firas Mässan för de döda, och kallas då Requiem-mässa, eftersom man önskar de döda “requiem aeternam” (“evig vila”).

I samband med reformationen upphörde alla själars dag att vara helgdag i protestantiska länder, och dess innebörd kom istället att övertas av 1 november (allhelgonadagen). I Sverige är den numera återinförd. För att undvika sammanblandning mellan “Alla helgon” och “Alla döda” firas enligt 2002 års evangeliebok “alla helgons dag” på en lördag i början av november, varvid den påföljande “söndagen efter alla helgons dag” har namnet “alla själars dag”. Kollektbönen på Alla helgons dag markerar kyrkans officiella inställning till helgonen, när man ber att “förebilden” av “helgonens skara” skall “väcka oss till ett heligt liv så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar”.

Kopplingen till Halloween
Dagen före alla helgons dag kallas allhelgonaafton eller möjligen alla helgons afton. I anglosaxiska länder motsvaras detta snarast av Halloween – en förvrängning av det ursprungliga All Hallows’ Eve (alla helgons afton) – med barnupptåg av olika slag, en sed som sedan 1995 vunnit viss spridning även i Sverige.

Tanken bakom busandet under Halloween är att helgonen går igen som vålnader eller spöken. Det är inte i överensstämmelse med alla helgons dag. Att de goda Kristuslika helgonen skulle spöka och skrämmas (som har slagit igenom i halloweenfirandet) grundas snarare på folktro och kommersiella intressen än på den kristna tanken på helgon.

När ska då Halloween firas i Sverige ? Många anser att det bör vara på den ursprungliga allhelgonaaftonen, den 31 oktober, eftersom det är då man firar Halloween i USA och andra engelskspråkiga länder. Men eftersom den svenska allhelgonahelgen är rörlig, har det också blivit vanligt att man i Sverige firar Halloween på alla helgons dag eller fredagen före den. Dock är alla helgons dag en lugn och stilla familjehögtid för eftertanke och går illa ihop med Trick or Treat? (“Bus eller godis?”), som av vissa ses som en olämplig aktivitet just på denna dag och som kan framkalla konflikter med grannar som inte alltid uppskattar busande barn på en dag då man minns sina döda i stillhet. Vissa rekommenderar därför att man gör detta på den faktiska dagen för Halloween, men inte på alla helgons dag. Ibland kan de dock inträffa på samma dag, vilket gör att man istället går bus eller godis dagen innan, på fredagen. Det finns många som rekommenderar att man firar Halloween på fredagen före alla helgons dag eftersom detta skulle följa den typiska svenska helgtraditionen, som även gäller för jul, nyår, påsk och midsommar; helgdagsaftonen är en fest- och glädjedag, medan själva helgdagen är stillsammare och mer “kyrkligt” präglad.

Källa: Wikipedia
Läs mer på SVD DN

Köpa kistor på nätet

Wal-Mart prövar nya vägar för att lansera produkter – nu kan du köpa kistor på företagets hemsida.
Kistorna kommer inte finnas i butiken utan endast finnas “på” nätet.

Wal -Marts kistor
DN.se

Idag begravdes Stephen Gately

Idag begravdes Stephen Gately som tidigare var med bandet Boyzone. Flera tusen sörjande och åskådare följde Gately till den sista vilan. Med på begravningen fanns alla fyra av de kvarvarande bandmedlemmarna.

Ronan Keating, frontman i bandet, höll ett känslomässigt tal på begravningen trots svårigheter att hålla tårarna tillbaka.

Läs mer på Aftonbladet, GP, Expressen